Študija analizira neprekinjeno infuzijo insulina, uporabo peroralnih hipoglikemikov pri T2D

Študija analizira neprekinjeno infuzijo insulina, uporabo peroralnih hipoglikemikov pri T2D

Ocenjevanje uživanja alkohola med bolniki, ki prejemajo predpisane opioide

Ocenjevanje uživanja alkohola med bolniki, ki prejemajo predpisane opioide

Opisovanje dovzetnosti v lekarniškem okolju

Opisovanje dovzetnosti v lekarniškem okolju

Preučevanje vpliva farmacevtov na izvajanje cepljenja

Preučevanje vpliva farmacevtov na izvajanje cepljenja

Objavljeno soglasno poročilo o avtomatiziranih sistemih za dajanje insulina

Objavljeno soglasno poročilo o avtomatiziranih sistemih za dajanje insulina

Ovire, priložnosti za farmacevte pri zdravljenju motnje uživanja opioidov

Ovire, priložnosti za farmacevte pri zdravljenju motnje uživanja opioidov